Arkiverat Sävsjö Hembygdsförening

 

Hembygdsföreningens alla hus

Hembygdsparken

1. Ljungastugan som varit mangårdsbyggnad (bostadshus) i Norra Ljunga socken. Huset byggdes 1826 och flyttades till Hembygdsparken 1943. Idag används huset som samlingslokal och museum. Stugan kan hyras, kontakta Anette Gunnarsson 0382-129 72.

2. Muntarpsboden som är en svalgångsbod från 1700-talet. Boden flyttades till Hembygdsparken från Muntarp, Vallsjö socken 1927. I svalgångsöppningen finns svarvade dockor och nedersta stocken i svalgången har dekorativa utskärningar. Bottenvåningen har varit visthusbod och den övre våningen sädesmagasin. Här finns också en del av samlingarna utställda.

3. Backstugan Försberg omnämns första gången i husförhörslängden för Vetlanda socken 1821-1825. Marken där backstugan låg tillhörde då Föreda Sven Nilsgård. Vid laga skifte 1854 gjordes flera gräns- och ägoändringar som resulterade i att Försberg därefter kom att tillhöra Föreda Hansgård. Under perioden 1821-1871 noteras ett flertal boende i backstugan och i flera fall är det ensamstående kvinnor med barn som får en tillflykt i Försberg. 1871 flyttar den familj som kom att bli den sista i backstugan in. Det är arbetskarlen Anders Magnus Karlsson, född 1837 och hans hustru Johanna Danielsdotter, född 1818. Johanna är 53 år när de gifter sig 1871 och det blir förstås inga barn i det äktenskapet. Johanna dör 1888 och Anders Magnus gifter raskt om sig 1889 med den 23 år yngre Hilda Karolina Johansdotter, född 1860 i Ramkvilla. Johanna har två oäkta söner med sig i boet. Äktenskapet blir kortvarigt, den 1/9 1893 avlider Anders Magnus, 56 år gammal. Paret får inga gemensamma barn men den 26/8 1894 föder Hilda en son, Gustaf Gunnar, vars far noteras som okänd. Hilda bor kvar i Försberg fram till 1923 då hon flyttar in till Vetlanda stad. Här lever hon livet ut och när hon dör, enligt uppgift 1954, är hon 94 år gammal.

Den timrade backstugan monterades ner och flyttades 1925 till Sävsjö hembygdspark och där finns den fortfarande, snart 100 år efter flytten. Backstugan var belägen i Föreda Hansgårds sydvästra utmarker, intill gränsen till Hällinge säteri och ganska nära torpet Backen vid vägen Vetlanda-Hällinge. Förbi backstugan gick ”Prästastigen”, i forna tider den närmaste vägen mellan kyrkorna i Näsby och Bäckseda. På platsen där backstugan låg finns i dag ett enklare fritidshus.

Nedtecknat i oktober 2020 av Ivan Karlsson

4. Marknadsbod från Vrigstads gamla marknadsplats. Boden är från 1800-talets mitt och flyttades till Hembygdsparken 1927.

5. Ljungaboden. En s.k. utskottsbod från Norra Ljunga socken. Boden är troligen från 1700-talet och flyttades till Hembygdsparken 1949.

6. Ängslada från Forsa Jonsgård, Bringetofta socken. Ladan är troligen från 1800-talets början och flyttades till Hembygdsparken 1949.

7.  Sandellska vaxblekerietVaxblekeriet låg ursprungligen vid Vrigstadsvägen i Sävsjö. Det är inrett med de ursprungliga inventarierna och blev hitflyttat 1965.
Hanna Sandell var den sista vaxblekaren i landet och verksamheten upphörde 1950. Bivaxet renades och blektes i en då hemlig tillverkningsprocess. Den förädlade produkten användes huvudsakligen som apoteksvaror.

Skomakerimuseet

Museet som ligger vid Eksjöhovgård har inventarier och maskiner i stort sett intakta från ett tidigare skomakeri.

Skolmuseet

Skolmuseet som ligger i Norra Ljungas församlingsgård. Om Sävsjös skolhistoria och museets framväxt kan du läsa genom att klicka på länken.

Statarstugan

Statarstugan som ligger vid Ekasjöhofgårds värdshus. Om statarstugan kan du läsa genom att klicka på länken.

Brandmuseet

Brandmuseet som ligger vid Eksjöhofgårds värdshus. Öppet efter överenskommelse telefon: 0382-155 50.S

Komstad kvarn

Komstad kvarn ligger längs vägen ut mot Bringetofta.

Skrifter

Skrifter som föreningen har varit delaktig i.

A M Roséns tapetsamling

Under 1960-talet övertog föreningen en tapetsamling från A M Roséns färghandel. 2008 gjorde Jönköpings läns museum en undersökning kring samlingen.
Läs undersökningen

Resultatet blev slutligen att varken museet eller föreningen ansågs sig kunna ta hand om samlingen på ett ansvarsfullt sätt. Samlingen såldes och nu kan en del av tapeterna beställas från Interior1900 i Götene.
Interiör1900 i Götene